Szabadkígyós - Szent Anna kápolna
 
 
 
KEZDŐLAP / A KASTÉLYOK / SZABADKÍGYÓS / SZENT ANNA KÁPOLNA
A szabadkígyósi Szent Anna kápolna

A mesterséges dombon álló kápolnát Wenckheim József Antal építtette 1844-ben. Terveit ifj. Czigler Antal készítette. A templom klasszicista stílusú, egyhajós, homlokzati toronnyal, egyenes záródású szentéllyel épült.

A kápolna tornyában található toronyóraszerkezet a budapesti Mayer Károly toronyóragyárában készült az 1800-as években. A toronyóraszerkezeten ez olvasható: MAYER KÁROLY ÓRAGYÁRA BUDAPESTEN. 2013. október 6-án készítettem két képet az óraszerkezetről:

A fotót készítette: Tuska János József (wenckheim.hu)
Fotózás dátuma: 2013. október 6.
Helyszín: Szabadkígyós, Szent Anna Kápolna óraszerkezete

A fotót készítette: Tuska János József (wenckheim.hu)
Fotózás dátuma: 2013. október 6.
Helyszín: Szabadkígyós, Szent Anna Kápolna óraszerkezete

Mayer Károly Toronyóragyárának terméke közelebbről is megtekinthető Hanga István kecskeméti órásmester gyűjteményében, amely a Kecskeméti Ráday Múzeumban található. Eddig Magyarországon ez az egyetlen állandó órakiállítás.

A Hanga Óragyűjtemény honlapja: www.gyujtemenyekhaza.hu/hanga-gyujtemeny


A szabadkígyósi Wenckheim kripta

2008-ban beázott a grófi kripta.

Vihar rongálta meg az épületet 2008-ban, azóta felújították.

Forrás: RTL Híradó - Kovács Attila, Független Hírügynökség, 2008. 03. 16. 18 óra 02 perc

Elkerültek Szabadkígyósról a kalandos életű gróf hamvai. Az egyik Wenckheim leszármazott elvitte ősei maradványait a családi kriptából, mert az már olyan rossz állapotban volt, hogy folyton beázott. A kalandos életű gróf egyébként nem más, mint Wenckheim József Antal, akiről Jókai az Egy magyar nábob főhősét, Kárpáthy Jánost mintázta.

A szabadkígyósi Wenckheim kriptát két éve vihar rongálta meg, azóta beázik. A kriptában nyugszik Wenckheim József Antal gróf is, akiről Jókai Mór Egy magyar nábob című regényének egyik főszereplőjét mintázta. A Wenckheim gróf élete is regényes volt. 1849-ben például ott volt azon az országgyűlésen, ahol kimondták Magyarország függetlenségét és a Habsburg ház trónfosztását.

A családi kripta ma műemlék. Bár a falak épek, a tetőt fóliával kellett letakarni, de így is beázik.

"Hullik a vakolat a koporsó tetejére, beázik a kripta. Ez az épület bírta eddig az idő vasfogát, állta a sarat, de most már beázik" - mondta Balogh József, Szabadkígyós polgármestere.

A Wenckheimek számos templomot, kórházat, iskolát építettek birtokaikon.

"A dédnagymamám csak jót tett, én nagyon-nagyon szeretem, nagyon becsülöm, és ha csak egy kicsit úgy tudnék olyan lenni mint ő, akkor már örülnék" - mondta Jaenne-Marie Wenckheim Dickens.

A családi kripta most egyházi tulajdon. A Szeged-Csanádi Egyházmegyénél kérdésünkre elmondták: belátható időn belül kijavítják a tetőt. A kripta azonban műemlékvédelem alatt áll, így teljes renoválása a szigorú előírások miatt rendkívül költséges és időigényes.

A kriptát a már idős gróf Wenckheim József Antal építtette szeretett felesége, a Wenckheim Krisztina grófnőt világrahozó és a szülés miatt legyengült és sajnos ennek következtében mindössze 24!! évesen eltávozott Scherz Krisztina részére.

A Szent Anna kápolna lábánál található kripta 1850 körül épült Ybl Miklós tervei alapján szintén klasszicista stílusban. Téglány alaprajzú, alápincézett épület, az oldal homlokzatokon kápolnaszerű oldalszárnyakkal. A főhomlokzat dór oszlopos előterét a család címerével díszített timpanon koronázza. A timpanon csúcsán kereszt található. Az egész portikusz műkőből készült. Belső tere görög kereszt alaprajzú, szürke márványoszlopokkal megosztott. A központi négyzet a tetőn keresztül kapja a megvilágítást. A kriptában a család öt tagja és egy nevelőnő nyugszik.A 2014. július 4-én készült fotóim a kriptáról és a kápolnáról:

A nagyobb méretű kép megtekintéséhez kérem kattintson a képre.

A nagyobb méretű kép megtekintéséhez kérem kattintson a képre.

A nagyobb méretű kép megtekintéséhez kérem kattintson a képre.

A nagyobb méretű kép megtekintéséhez kérem kattintson a képre.

A nagyobb méretű kép megtekintéséhez kérem kattintson a képre.

Egy kis érdekesség

Békésmegyei Közlöny 03. évf. 013. sz. (1876. február 13.)

"Mennyegző. Egyszerű családi körben az ó-kigyósi kápolnában - ugyanott hol Wenckheim Krisztina grófnő megeskedtetett - történt f. hó 9-én délelőtt gróf Wenckheim Géza egybekelése Wenckheim Krisztina volt társalkodónője és barátnéja Deshayes Jenny kisasszonynyal. Násznagyok voltak gróf Almásy Kálmán, gr. Bolza József, gr. Wenkcheim Rudolf, és gr. Wenckheim Frigyes urak; koszorus hölgyek: gr. Almássi Mária és Wenckheim Matild grófné kisasszonyok. Az örömanya szerepét, minthogy a menyasszonynak szülei nincsenek, Krisztina grófné vitte. A menyasszonyon narancsvirággal diszitett nehéz fehér selyemruha volt; kezében hyaczint virágcsokor, közepén kaméliákkal. Az esketést Göndöcs Benek apát és lelkész ur Széchenyi Lajos uj-kigyósi és Kny Antal békési plébános urak segédlete mellett, az üvegházi virágokkal diszitett és szőnyegekkel kirakott kápolnában végezte. Az esketést szinte mise előzte meg egy alkalmi, Göndöcs apát ur által tartott szent beszéd követte, melyben az apát ur ama ritka esemény társadalmi jelentőségét kellőleg méltányolá, hogy a magyarországi legelőkelőbb grófi családok egyikéből származó férfiutód, eltekintve az ugynevezett nagyvilág előitéleteitől, lehóditva csupán egy művelt nő szépsége, esze és szivbeli jó tulajdonai által: unokatestvérének volt társalkodónőjét vette el, ki, mint Göndöcs ur beszédében mondja, ugyan születésére nézve angol, de érzelmeire nézve magyar, hisz Wenckheim Krisztina grófnővel nevelkedett! (Mellesleg mondva, a kisasszony, most már Wenckheim Géza grófné, szóban és irásban teljesen birja a magyar nyelvet is.) - Részünkről is nem mindennapi örömmel és elégtétellel konstatáljuk e megyénkben lefolyt eseményt, mert benne egy oly szebb kor hajnalhasadtát sejtjük, melyben Magyarországon is csak ész, müveltség és a sziv, nem pedig a véletlen születés és gazdagság fognak az u.n. magasabb körökben is, az emberek becsének meghatározásánál irányadóul szolgálni."VISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE


Minden ami Wenckheim...