Wenckheim-kastélyok: Wenckheim-könyvtár
 
 
 

KEZDŐLAP / A KASTÉLYOK / SZABADKÍGYÓS / WENCKHEIM-KÖNYVTÁR

A szabadkígyósi (ókígyósi) Wenckheim-könyvtár

Egy újabb különleges dokumentummal bővült a wenckheim.hu:

Egy újabb sikeres értékmentés eredményeképpen 2014. novemberében egy eredeti ókígyósi ex libris-sel bővült a wenckheim.hu gyűjteménye.

Az ex libris kifejezés jelentése: Az ex libris sokszorosított (grafikai vagy nyomdai) eljárással készített papírlap, melyet a könyv kötéstáblájának belső oldalára ragasztanak azzal a céllal, hogy a könyv hovatartozását dokumentálja. Nem más, mint művészi rajz, címer, embléma, történetileg kialakult allegória, szimbólum, vagy egyéb ábrázolás, és a könyvtulajdonos nevével, esetleg jelmondattal, mottóval, idézettel ellátva, az egyes korok és művészek stílusa, ízlése szerint más-más megformálásban. (forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ex_libris)
Könyvtárak egy viharsarki múzeum égisze alatt (1899-1951)

Békéscsaba város Népkönyvtára:
A második világháború után a helyi művészeti bizottság - köztük Südy Ernő - egy új, a múzeum épületében helyet kapó városi népkönyvtár létrehozásával bízta meg Féja Gézát, aki 1945-től 1956-ig Békéscsabán tevékenykedett könyvtárosként. A Budapestről politikai okok miatt távozó író sokat tett a háború után elkallódó, de közgyűjteménybe tartozó könyvállomány megmentéséért, továbbá nevéhez fűződik az addig Békéscsabán ismeretlen "közkönyvtár" népszerűsítése. Féja 1945. május 2-án kezdte meg könyvtárszervező munkáját, mely a régi múzeumi bibliotéka anyagából; a Kner-család dokumentumaiból; a nyugatra távozók könyvállományainak töredékeiből; az Aurora-kör gyűjteményének megmaradt köteteiből; a háború után megszűnt társadalmi szervezetek, egyesületek könyvtári egységeiből állt össze.

Továbbá összegyűjtötte a régióbeli főurak (például a kígyósi Wenckheim és a kétegyházi Almásy grófok) széthurcolásból megmaradt könyveit. A régi városi könyvtár vegyes értékű állományát számba véve becses régisége­ ket és ritkaságokat őrző régi kiadványokat talált ugyan, de a korszerű irodalmat Herczeg Ferenc és Harsányi Zsolt, - Féja Géza szavaival élve - az unatkozó "úri aszszonyok" kedvencei képviselték, tanúskodva a középosztály szellemi színvonalának hanyatlásáról. 33 A Nyugat nemzedéke például már igen gyéren kapott csak helyet eb­ ben a gyűjteményben. Komoly értéket képviselt az Aurora-könyvtár anyaga, mely töredékes voltában is tanúságot tett a kör vezetőinek kultúra iránti elkötelezettségéről. A háború során a múzeum helyiségeibe hordott, "kazalba" halmozott, gazdátlanná vált magánkönyvtárak vegyes értékűek voltak, s csupán egy részük maradt a Féja gondozta állomány birtokában, ugyanis a hazatért deportáltak és menekülők (például Kner Mihály) kellő igazolás után visszakapták könyveiket. Féja Géza megyeszerte folytatott kutatómunkát - sokszor eredménytelenül - eltűnt gazdátlan gyűjtemények nyomait keresve.

A lakosság által jórészt már széthurcolt mintegy 8000 kötetes Wenckheim-könyvtárból mindössze 800 kiadvány maradt meg, melyet a kastély üvegházának rejtekei bújtattak mint begyújtási tartalékot.

A gyulai Almásy-bibliotéka sem járt szerencsével, mivel a település vezetőségének felelőtlensége veszni hagyta a nagy értékű könyvállományt. Ezzel szemben Kétegyháza lelkiismeretes elöljáróságának hála, az 5600 kötetből álló helyi Almásy-könyvtár épségben és egészben jutott Féja birtokába. Az elhagyott kastélyokból összesen közel 7000 alkotás került a csabai múzeum épületébe, melyek között ma is figyelemre méltó becses kéziratokat, régiségeket, első kiadásokat, hungaricát és pótolhatatlan helytörténeti műveket találunk. A megmentett dokumentumok elsősorban az újonnan létrejött bibliotéka történelmi, valamint német és francia nyelvű szépirodalmi gyűjteményeit gazdagították - többek között Voltaire és Balzac eredeti teljes kiadásával vagy az ókígyósi melegházban tűzhalálra váró Kossuth Országgyűlési Tudósításai-nak lila vászonba kötött kéziratos köteteivel. Ez az értékes anyag tette lehetővé, hogy a városi népkönyvtár kezdettől megfelelő tudományos állománnyal és jelleggel is rendelkezzen.

Forrás: http://epa.oszk.hu/01500/01577/00024/pdf/bmmk_2003_213-233.pdf


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc KönyvtárAz 1955-ben bezúzástól megmentett Wenckheim gyűjtemény

 

Forrás: http://archiv.vfmk.hu/konyvtar/konyvtartortenet/slides/tortenet040.html

 

Minden ami Wenckheim...