Wenckheim-kastélyok: Könyvajánlatok
 
 
 
KEZDŐLAP / A KASTÉLYOK / KÖNYVAJÁNLATOK

Könyvajánlatok

Kiss László:
Képek és szemelvények Borossebes város múltjából

A könyv kiadásának az éve: 2013.

Levél írása Kiss Lászlónak itt.

Egy cikk a könyv bemutatójáról:

kl_konyvbemutato

A könyvvel kapcsolatban bővebb információkért kérem, kattintson a fenti képre.

A könyv eddig megjelent példányai már eladásra kerültek.

kl_konyvborito
Nagyobb méretű kép megtekintése.

A könyv megjelenését segítette: Jankó András, az aradi Kölcsey Egyesület elnöke.

A kiválasztott könyvajánlatra kattintva a megfelelő részhez ugrik az oldal.
1.   Hankó József: Két évszázad a Wenckheim családdal
2.   Tájak - Korok - Múzeumok Kiskönyvtár: Szabadkígyós
3.   Jároli József: Szabadkígyós Újkígyós
4.   Tusjak Jánosné: A Szabadkígyósi Kastélypark növényvilága
5.   Egri Ferenc: Czárán Gyula háza naplója
6.   Hankó József: Békés megyei vadászati almanach


Antikvárium.hu

 


1. Hankó József: Két évszázad a Wenckheim családdal (2. kiadás)
Hankó József: Két évszázad a Wenckheim családdal

2010. július 1-én megjelent Hankó József: Két évszázad a Wenckheim családdal című könyvének II. kiadása. A könyv megvásárolható Békéscsabán az Európa Könyvesboltban. 5600 Békéscsaba, Luther u. 10-12. Tel.: 66/ 454-978 (a Komputer Optika-Fotó Szaküzlettel szemben). A könyv ára: 3990,-Ft. Továbbá megvásárolható Szabadkígyóson is, a Wenckheim-kastély ajándékboltjában. 5000.-Ft-ért.

Hankó József mesél a könyvéről:
"
Kutató munkám során sokan megkérdezték tőlem, hogy talán a Wenckheim családba tartozok, vagy valamelyik arisztokrata famíliából származom. Valóban, a családunk régi nemesi származású, de ennek nincs köze a kutatáshoz.

Szabadkígyósra 1964-ben nősültem és a Békéscsabán élő szüleimtől már hallottam a Wenckheim grófokról.

Ide költözésem után elkezdtem érdeklődni a lakosoktól, hogy kik voltak ezek a grófok, milyen emberek voltak, mit alkottak stb.

Különböző válaszokat kaptam, sokan azt mondták, hogy jó emberek voltak, néhányan nem nyilatkoztak. Elkezdtem tehát a módszeres kutatást. Az itt élő, de időközben már elhunyt Lehoczki Pali bácsitól tudom, hogy 1944 nyarától a család vagyonát ládákba becsomagolták, majd szekereken az akkori ókígyósi vasútra szállították több héten át, vagonba rakták és el szállították. Tehát semmilyen nyom, irat a családról nem maradt. Más választásom nem volt, mint idős emberekkel próbáltam elbeszélgetni és az adatokat módszeresen feljegyeztem. Az akkori rendszer miatt nem szívesen nyilatkoztak. Ennek ellenére az adatok gyűltek és 30 évvel ezelőtt elkezdtem írni a Wenckheim családról szóló könyvemet. Kutattam a levéltárban is, de sajnos nem sok sikerrel.

Mennyivel jobb lett volna, hogy ha az 1950-es években kezdtem volna munkámhoz, mert akkor még sokkal több adat állt volna rendelkezésemre. Jelentős fordulat történt az 1990-es évek közepétől, amikor néhány családtaggal megismerkedtem és velük kapcsolatot teremtettem. A családtagok egymást személyesen nem ismerték, így én igyekeztem őket egymáshoz közelebb hozni. Jó barátságot kötöttem az Argentínában élő László gróffal és Szilvia grófnővel, a Bonnban élő Frigyes gróffal, és a pécsi sörgyáros fiatal István gróffal. Elmondtam nekik, hogy könyvet írok róluk, minden felkérés nélkül azonnal segítettek!"

A Linotype Betéti Társaság kiadványa

Az első kiadás éve: 2000

264 oldal, részben színes

További Hankó József könyvek:

- Hankó József: Lovak és lovasok Békés megyében

- Hankó József: Békés megyei vadászati almanach


2. Tájak - Korok - Múzeumok Kiskönyvtár: Szabadkígyós


Megvásárolható és megrendelhető:
Freytag-Berndt Térképbolt
Budapest, V. kerület, Kálvin tér 5.
Telefon: 06-1/318-5844

További kiadványok:

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület - Kiskönyvtára


3. Jároli József: Szabadkígyós Újkígyós

"Szabadkígyós és Újkígyós az Alföld tiszántúli területének délkeleti részén, Békés megyében található két szomszédos település. A múlt, a jelen, és a várható közös jövo is szorosan összeköti oket. Szabadkígyós - Ókígyós néven - a XIX. század elejétől Wenckheim József Antal uradalmának központja volt. Ő telepített a pusztára 1814-ben szegedi származású dohánykertészcsaládokat, akik megalapították Újkígyós községet.

Az uradalom 1950-ig Újkígyós közigazgatási területéhez tartozott. Ekkor elváltak útjaik, mert Ókígyóst a belügyminisztérium önálló községgé alakította Szabadkígyós néven. A megyében végrehajtott közigazgatási átszervezés folytán Szabadkígyós 1977-ben Újkígyós társközsége lett, közös tanács irányítása alatt. A rendszerváltás után Szabadkígyós újra önállóvá vált."

A Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. kiadványa

4. Tusjak Jánosné: A Szabadkígyósi Kastélypark növényvilága

Boldog Gusztáv fotóival van illusztrálva a könyv.

Sajnos tudomásom szerint jelenleg új könyvként nem kapható, mivel miden új példány elfogyott.

A könyv adatai:
A könyv mérete: 22 cm x 20 cm

A könyv címe:

A szabadkígyósi kastélypark növényvilága

A könyvhöz
kapcsolódó nevek:
Kertész Ferencné (Lektor)
Péterffy Zoltán (Lektor)
Rónyai Imréné (Grafikus)
Tálas Valéria (Fotózta)
Tusjak Jánosné (Szerző)
Kiadó: Magyar Mezőgazdasági Múzeum-Szabadkígyósi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet
A kiadás helye: Szabadkígyós
A kiadás éve: 1987.
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 46
Nyelv: Magyar, Angol, Német
Megjegyzés: Színes fotókkal, térképpel illusztrálva.

Hírforrás:


5. Egri Ferenc: Czárán Gyula háza naplója

Bevezető:

Most, hogy tizedik születésnapját ünnepli a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány, mi lenne nagyobb öröm és boldogság számunkra, mint eljuttatni ezt a könyvet minden bihari természetjáróhoz, minden bihargóhoz és minden természetbaráthoz Erdély határain innen és túl.

Czárán Gyula háza naplóját nők és férfiak, megrögzött vagy alkalmi turisták írták, műveltségüknek megfelelő kifejező erővel illetve helyesírással. Ez a kéziratos füzet közel hetven kirándulás leírását tartalmazza, résztvevőkkel, útvonalakkal, történésekkel, szokásokkal de legfőképpen Czárán Gyula vezetési és szervezési szokásaival. A nyomtatott változat hű mása az eredeti szövegeknek, tehát ne rója fel senki nekünk a helyesírási hibákat és fogalmazási visszásságokat, mert semmit sem kívántunk változtatni az eredetiségen, annál is inkább, mert mi lenne hitelesebb mint azon kortársak véleménye, akik személyesen megtapasztalhatták a Czárán Gyula által teremtett turista paradicsom bihari világának tündéri voltát? Ezen kortársak közt említjük meg dr. Ruzitska Béla vegyész professzort is, aki Czáránra gondolva így emlékszik:

"Aki valaha Czárán Gyula vezetése alatt kirándulást tett, az legjobban tudja, mit jelent ez. Mert ily kirándulások alkalmával a turista társnak csak a kirándulás kellemes oldalai, u. m. a természet szépségeinek, csodáinak és a társas barangolásnak tiszta élvezete maradt fenn; minden egyébb gondot, munkát és terhet a kitűnő vezető magára vett. Mert Czárán Gyula minden társas kirándulását előre gondosan elrendezte, útitervet készített, időbeosztást állapított meg, lovakat, csomaghordókat fogadott, élelemről italról és minden egyébb szükségesről gondoskodott, sőt a legtöbb esetben turista társai korai felébresztését is ő maga személyesen végezte. Mindezeknél fogva bátran elmondhatjuk, hogy Czárán Gyulával társaskirándulást tenni, valóságos élvezet és gyönyör volt"

Ruzitska írásos emlékeinél talán értékesebbek azon fényképei, melyek szerencsés módon kerültek az enyészet homályából látókörünkbe és könyvünk képanyagába, Budaházy István gyógyszerész jóvoltából. A most első ízben nyilvánosságra hozott fényképek digitalizált, számítógépen feldolgozott reprodukciói azoknak a felvételeknek, melyeket dr. Ruzitska Béla, kinél nagyobb kiránduló ebben a korban csak felesége lehetett, készített 1904. és 1915. között a Bihar-hegységben, Czárán Gyula vendégeként is, a Czárán által vezetett és kiépített legendás biharfüredi körutakon.

Az eredeti méretű képek (7 cm x 10 cm) csak nagyítás után tárták fel részleteiben annak a nagyváradi polgári világnak a huszadik század eleji alakjait, akik részt vettek Czárán Gyula kirándulásain illetve szerkesztették és vezették azt a vendégkönyvet, mely szerencsés módon fennmaradt, talán egyedüli mementóként, Czárán Gyula biharfüredi házából.

Ha sikerült eme elveszettnek hitt világ szokásait és képeit kellő módon felelevenítenünk Czárán Gyula születésének 160. évfordulója alkalmából, az nem csak a mi kitartásunk érdeme, hanem mindazoké, akik az elmúlt tíz évben támogatták e téren kifejtett törekvéseinket. Köszönet érte.

Egri Ferenc

Nagyvárad, 2007

További Czárán Gyulával kapcsolatos könyvek és információk megtalálhatók a http://www.eke.ro/czaran/index.htm és a http://www.wenckheim.hu/kiadvany.htm oldalakon.

A könyv hátlapja:

Nagyobb kép6. Békés megyei vadászati almanach
Főszerkesztő: Hankó József
Szerkesztők: Korpa Ferencné Böszörményi Ilona, ifj. Korpa Ferenc
Megjelenés: Gyulán, Korpa Ferencné Böszörményi Ilona
Kiadás éve: 2004.
Terjedelem, és fizikai jellemzők: 432 p., LXXX t. : ill., részben színes, 30 cm.
ISBN 963-460-291-6 kötött


Ez a videó a Békés megyei vadászati almanach bemutatóján, a 2009-es Békés Megyei Vadásztalálkozón készült. A vadásztalálkozó 2009. szeptember 5-én, szombaton került megrendezésre a Gyulai Vár melletti területen.
VISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE

Minden ami Wenckheim...