Wenckheim-kastélyok: Ajtós
 
 
 
KEZDŐLAP / A KASTÉLYOK / AJTÓS

Békésmegyei Közlöny 02. évf. 020. sz. (1875. márczius 11.) 1. oldal

Ajtóssi Antal és családja

(A Dürer-család - Zsilinszky Mihálytól)

"Békés megye keleti részén, ott, ahol nem régen még az árnyas erdőkkel szegélyezett Fehér-Körös víze kanyargott, Gyula városától nem messze, Vesze felé, létezik egy Ajtós nevű kis puszta. Gróf Wenckheim József birtoka. Körüle kisebb-nagyobb tanyák láthatók, melyeknek jámbor lakói köznapi egykedvűséggel szántogatják aranykalászszal olykor igen díszes földjüket, csak akkor mutatván némi kis érdeklődést e föld iránt, ha ekéjök egy-egy pénzdarabot vagy cserepet vet föl. De mivel az ilyesminek hasznát nem látják, egykedvűen ismét eldobják, vagy összetörik.

Pedig az a régi penészes és rozsdás pénzdarab, s az a haszontalan cserépdarab egy régen elpusztult helységről, régen elrepült, s fájdalom! - régen elfelejtett és csak kevesektől ismert korról tesz szóló tanubizonyságot! Történelmi emlékeink azt beszélik, hogy ott hajdan a XIV. és XV. századokban egy Ajtós nevű falu létezett, mely az akkori míveltséghez képest a jólétnek meglehetősen magas fokán állott. Ma már nem jólétnek, hanem nyomorúságnak mondanók azt, ha valamely rendetlenül széthányt faházakból álló falut látnánk, sajátságos magas szalmatetőkkel és hosszú facsatornákkal. És még inkább megütköznénk azon, ha üveg ablakok helyett inkább lyukakhoz hasonló nyílásokat tapasztalnánk papírral vagy vászonnal behúzva üveg helyett! Pedig így néztek ki a mondott századokban az úgynevezett "virágzó" magyar községek. Mennyi olaj kellett akkor oly háznál, melyben világosságot igénylő mesterséget folytattak!

Olyan tökéletlen község volt Ajtós is.

Ránk nézve különösen azért nevezetes, mert ott született a nemes ajtóssi Ajtóssi Antal magyar ötvös, a hírneves német festőnek, Dürer Albertnek a nagyapja. Hadd álljanak itt legalább mozaikszerű tarkaságban összeállítva azon adatok, melyek ezen nevezetes régi magyar családról itt-ott szétszórva találhatók. Úgy hisszük, hogy a szíves olvasó hajlandó lesz elnézni előadásunk hézagosságát, ha meggondolja, hogy a műemlékekben nagyon szegény régi korból vettük tárgyunkat."

A fenti képen Ajtósi Albert (Dürer Albrecht) látható.

Magyar származású német festő, a reneszánsz egyik legnagyobb művésze. Eredeti neve Ajtósi Albert vagy Ajtós Albert.A magyar irodalomban egész a legújabb korig beszéltek egy Száraz Antal nevű, gyulai magyar ötvösről. Így Toldy Ferencz a magyar nemzeti irodalom történetében, Bajza az új magyar Plutarchban, gr. Teleki Sámuel, aki mint az előbbiek, csak a Dürer és Dürr szavakra gondolván, azt gyanítja, hogy ama német festőművész ősei mind tözsökös magyarok, eredetileg vagy Dőry vagy Száraz nevet viseltek.* S úgy látszik, e gyanítás a tudós világ által ténynek fogadtatott. (Folyt. köv.)

* Tud. Gyűjt. 1828-i foly. IV. 6.l.

Forrás:
VISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE

Minden ami Wenckheim...