Wenckheim-kastélyok: Mosonszentmiklós
 
 
 
KEZDŐLAP / A KASTÉLYOK / MOSONSZENTMIKLÓS

Mosonszentmiklós


Információ, jogi nyilatkozat!
Az eredeti képeslap a wenckheim.hu tulajdonában van.

A dieselesítés második világháború utáni megkezdésével az erdei vasutak gőzmozdonyai leváltásra és sajnos beolvasztásra kerültek az 1960-as években. Szerencsére ezek közül kettőt sikerült megmenteni, amelyek jelenleg a Nagycenki Vasút Múzeumban szabadtéren kiállítva találhatók. Ezek pályafutásáról röviden érdemes megemlékezni, mert társaik érdemtelenül lassan teljes feledésbe merülnek. Egyik a "Hany Istók" Linzben a Krauss mozdonygyárban 1916-ban gyártották, és a mosonszentmiklósi Wenckheim uradalom 760 mm-es vasútján mezőgazdasági termékeket fuvarozott. Később a csömödéri Eszterházy erdőbirtokra került, majd 1945 után az ottani Állami Erdőgazdaság vette át. Selejtezéséig Csömödéren ÁEV-mozdonyként volt üzemben, azután az 1970-es évek elején került jelenlegi helyére (Nagycenki Vasút Múzeum).

Másik a 600 mm-es "Triglav". amelyet Münchenben, ugyancsak a Krauss mozdonygyárban gyártottak 1902-ben, Szlovéniában kezdte el szolgálatát a Bohiny-tó melletti erdei vasútvonalon. Nevét a közeli Triglav-hegycsúcsról kapta, amelyet végig megőrzött. Az első világháború után került az Inóci Kőbánya és Ipartelepek NV-hez, ahol feladata a kőszállítás volt és amelyhez Márianosztrán a Nagyírtási Erdei Vasút is csatlakozott. Az 1950-es években már a Királyréti ÁEV fővonalának és szárnyvonalainak vontatási feladatait látta el. 1947-től a Nagycenki Vasút Múzeumban van szabadtéren kiállítva. Jelenleg mindkettő eredeti állapotban szépen felújítva látható.

Forrás: http://forestpress.hu/jie_hu/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=49

-----------------------------------------------------------

Mosonszentmiklós története

Készítette: Mód Lászlóné

A kastély A történelem vihara nem kerülte el a falut. 1271-ben Ottokár cseh király seregeivel a Csepetében harcoltak, 1529-ben a török hadak fosztogattak. 1634-ben II. Ferdinánd a községet Zichy Pálnak adományozta – katonai érdemeiért – azzal a feltétellel, hogy rajta várkastélyt építsen. A vár 1654-re elkészült, amely jelentős szerepet játszott a Rákóczi szabadságharcban.1683-ban ismét török csapatok fosztogattak a környéken, de a német zsoldosoktól is szenvedett a falu lakossága, el is néptelenedett. Az újratelepítés a XVII. sz. végén történt meg. Ezután Zichy Pál kibővíttette a kastélyt. Az új földbirtokos, Zichy Ferenc, győri püspök felépíttette a barokk templomot. 1783-ban bekövetkezett halála után Zichy Károly miniszter örökölte a birtokot. Ebben az időben élénk társasági élet folyt a kastélyban. Széchenyi István is többször járt Lébény-Szentmiklóson (1821-1834). Reménytelenül szerelmes volt Seilern Crescentiába, akit a gróf halála után feleségül is vett. A miklósi birtok a Zichyek birtokában maradt. 1844-ben báró Sina János vásárolta meg a birtokot. A gazdasági élet virágzott: cukorgyár, sajtgyár épült, tehéntartással is bővült az uradalom. 1869-ben gróf Weinckheim Frigyes megvásárolta a birtokot. 1895-ben 800 Ft-ot adományozott óvoda alapítására, a templomot is felújíttatta kívül-belül, az órát is megjavíttatta. A gróf halála után fia, Pál örökölte a miklósi uradalmat, aki nem volt olyan gondos gazda. Adósságai fejében a kastélyt lebontatta, parkját házhelyeknek eladta. A gyönyörű angolpark emlékét még két, közel 400 éves tiszafa őrzi.

Forrás: http://www.mosonszentmiklos.hu/hun/mosonszentmiklos-bemutatasa.html Dátum: 2024.01.01.

-----------------------------------------------------------

Mosonszentmiklós rövid története
(Részlet)

Szentmiklós gazdasági felemelkedése a XIX. század közepén indult meg, ekkor vette meg a birtokot báró Sina György Simon, aki a kor legmodernebb cukorgyárát építtette fel a határban. Az üzem körül egy új településrész épült fel, amely ma is megvan, ezt korábban Fábrikának hívták, ma a neve Gyártelep.

A gyár sajnos még a huszadik születésnapja előtt bezárta kapuit, 1885-ben pedig Sina báró örökösei is úgy döntöttek, hogy nem tartják meg az uradalmat. Az új tulajdonos, Wenckheim Frigyes a XIX. század végén és a XX. század elején új életet lehelt a faluba: óvodát és iskolát építtetett, a régi üzem helyén műhelyeket és gőzmalmot alakított ki, az uradalom mezőgazdasági termékeinek szállítására pedig kisvasutat létesített a vasútállomás és a szigetközi birtokrészek között. Ebben az időben, 1908-ban kapta meg a község ma is használt nevét.

Forrás: Mosonszentmiklósi Faluvédő EgyesületVISSZA AZ OLDAL ELEJÉRE


Minden ami Wenckheim...